Lidé

Ing. Jiří Anýž, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Analýza a interpretace biomedicínských dat

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk