Lidé

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Aktuální PhD studenti

Ing. Jakub Liška

Katedra elektromagnetického pole

Principiální omezení elektromagnetických kvantit založená na proudové hustotě

Školitel - Specialista

Ing. Vojtěch Neuman

Katedra elektromagnetického pole

Electrically Small Multiport Antennas

Ing. Jonáš Tuček

Katedra elektromagnetického pole

Topology Optimization and Shape Synthesis

Disertační témata

Principiální omezení elektromagnetických kvantit založená na proudové hustotě

  • Program: Elektrotechnika a komunikace
  • Katedra: Katedra elektromagnetického pole
    • Popis:
      Principiální omezení tvoří důležité pilíře fyziky. Známým příkladem je první věta termodynamická či relace E = m c^2 svazující energii a hmotnost. Tato omezení jsou jednak důležitými teoretickými koncepty, avšak velké uplatnění mají i při posuzování účinnosti přírodních či člověkem iniciovaných procesů. Jelikož elektromagnetická interakce je vedoucím principem světa ve kterém žijeme, znalost principiálních omezení pro elektromagnetické kvantity má zásadní důležitost. Tato disertační práce je zaměřena na matematickou formulaci jedno i vícekriteriálních omezení pro kvantity důležité v elektromagnetickém rozptylu, jako jsou časoprostorová koncentrace pole, absorpce či stimulovaná fluorescence. Znalost těchto limitů bude mít zásadní dopad na optickou spektroskopii či návrh vysokorychlostních spínacích prvků.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk