Lidé

prof. Ing. Jan Macháč, DrSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk