Lidé

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, energetika a management - bakalářský

Aktuální PhD studenti

Archiv PhD studentů

Ing. Martin Dobiáš, Ph.D.

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Efektivnost zajišťování servisních činností zdravotnických prostředků

Michaela Valentová, MSc., Ph.D.

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Ocenění rizik při obchodování s elektrickou energií z obnovitelných zdrojů energie

Ing. Jan Jandera, Ph.D.

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Hodnocení přínosů zavádění systému řízení jakosti.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk