Lidé

prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Garant a tutor programu Lékařská elektronika a bioinformatika - magisterský

Bez předmětu

Jak bioinženýři pomáhají v praxi?

prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk