Lidé

prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Garant a tutor programu Lékařská elektronika a bioinformatika - magisterský

Aktuální PhD studenti

Ing. Denis Baručić

Katedra kybernetiky

Algoritmy pro analýzu biomedicínských obrazů

Disertační témata

Algoritmy pro analýzu biomedicínských obrazů

  • Program: Bioinženýrství
  • Katedra: Katedra kybernetiky
    • Popis:
      Množství obrazových dat produkovaných v lékařství a v biologii roste velmi rychle. Omezujícím faktorem již často není dostupnost příslušné zobrazovací techniky, ale schopnost data v rozumném čase vyhodnotit. Prostor pro algoritmy automatického vyhodnocení obrazů, 3D objemů i sekvencí je proto stále větší. Cílem doktoranda bude vyvinout nové algoritmy pro analýzu obrazu, zejména pro úlohy registrace, segmentace a klasifikace. Budeme pracovat s daty poskytovanými lékaři a biology a řešit jejich konkrétní problémy. Důraz klademe zejména na algoritmickou stránku problému. Zájemci by měli mít dobrou znalost programování a matematiky a alespoň základní znalosti metod zpracování signálů a obrazů. Další informace lze nalézt na: http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk