Lidé

Mgr. Miroslav Blaško, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Skupina znalostních softwarových systémů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk