Matematika

Související výzkumné skupiny a laboratoře

Kvantové struktury

Výzkumné téma

Matematika

Výzkumná skupina Kvantové struktury na katedře matematiky FEL ČVUT se zabývá teorií ortomodulárních a neasociativních algebraických struktur či operátorových algeber a teorií míry budované na těchto strukturách. Tato témata jsou motivována kvantovou teorií. Konkrétně pracují na: - Teorii míry na von Neumannových algebrách (konvergenční věty). - Geometrii stavových prostorů C*-algeber a Jordanových algeber. - Konkrétní logice (Dynkinovy systémy). - Obecné kvantové logice, kompatibilitě, stavovém prostoru, nekomutativní pravděpodobnosti. - Konstrukci kvantových logik. - Hilbertových a prehilbertových prostorech. - Nezávislostech operátorových algeber v kvantové teorii pole.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk