Kvantové struktury

Výzkumná skupina Kvantové struktury na katedře matematiky FEL ČVUT se zabývá teorií ortomodulárních a neasociativních algebraických struktur či operátorových algeber a teorií míry budované na těchto strukturách. Tato témata jsou motivována kvantovou teorií. Konkrétně pracují na:
- Teorii míry na von Neumannových algebrách (konvergenční věty).
- Geometrii stavových prostorů C*-algeber a Jordanových algeber.
- Konkrétní logice (Dynkinovy systémy).
- Obecné kvantové logice, kompatibilitě, stavovém prostoru, nekomutativní pravděpodobnosti.
- Konstrukci kvantových logik.
- Hilbertových a prehilbertových prostorech.
- Nezávislostech operátorových algeber v kvantové teorii pole.

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.