Diagnostický systém na bázi měření činitele odrazu EM vlny

Jednou z oblastí našeho výzkumu je teoretická báze nové perspektivní diagnostické metody založené na měření činitele odrazu EM vln ve studované diagnostikované oblasti. Využívá se přitom skutečnosti, že různé typy biologických tkání mají různé hodnoty dielektrických parametrů. Na následujících obrázcích je nalevo znázorněn systém pro měření činitele odrazu a napravo pak příklad širokopásmového měření činitele odrazu povrchu lidského těla. Z těchto údajů je pak možné provézt rekonstrukci 3D uspořádání biologických tkání pod povrchem pacientova těla.

Výzkumné skupiny

Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole

Výzkumný tým se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum možností využití EM pole v oblasti biomedicíny a také na výzkum a vývoj aplikací EM pole pro nové ekologické průmyslové technologie. Léčebným i diagnostickým aplikacím EM pole v medicíně se věnuje již od roku 1981. Předmětem jejich vědeckého zájmu je také studium pozitivních i negativních biologických účinků EM pole na člověka. Věnují se i studiu základních principů jak může být EM pole generováno samotnými biologickými systémy.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk