Analýza povrchového EMG signálu

Tento výzkum je zaměřen na analýzu a modelování elektromyografického (EMG) signálu. Náš výzkum je cílen na testování a návrh metod signálového zpracování vhodných pro detekci počátku a konce svalové aktivity na základě povrchově snímaného EMG signálu. Nahrávání signálů a interpretace výsledků analýzy probíhá ve spolupráci s odboríky z Fakulty tělesné výchovy a sportu při UK. Náš zájem je také věnován objektivizaci svalové koordinace, dignostikou neurologických onemocnení a vhodné prezentaci výsledů analýz EMG signálů.

Výzkumné skupiny

Analýza, modelování a interpretace signálů

Výzkumná skupina se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v biomedicínském inženýrství. Hlavní oblasti zájmu se soustřeďují na hlas a řeč, biologické signály, číslicové zpracování signálů a strojové učení v oborech neurologie, foniatrie, logopedie a fyziologie.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk