Generátor HAWK v NRL, Washington DC

Experimenty na zařízení HAWK v US Naval Reseach Laboratory ve Washingtonu D.C. realizuje naše skupina od roku 2017. Zařízení HAWK je multifunkční vysoko induktivní generátor, který je schopen dodat do zátěže proud 700 kA během 1 mikrosekundy. Generátor HAWK je podobné konstrukce jako GIT-12. Proto experimenty na tomto zařízení poskytují nejen nová experimentální data z komplementárních diagnostických technik, ale i informaci o tom, jak se chová mechanismus urychlení v závislosti na elektrickém proudu. Na společném výzkumu se podílí několik zkušených vědeckých pracovníků (S. Jackson, A. Richardson, A. Beresnyak, J. Giuliani, S. Swanekamp, J.W. Schumer, B. Weber). Finančně je účast zahraničního partnera zajištěna a schválena v rámci Naval Research Laboratory Base Program.

Výzkumné skupiny

Silnoproudé výboje

Výzkumné téma

Energetika Silnoproud

Skupina pracující se základním výzkumem horkého a hustého plazmatu, především výzkumem silnoproudého výboje podobného blesku. Silnoproudé výboje typu z-pinče či plazmatického fokusu jsou charakteristické svou vysokou účinností konverze elektrické energie do energie plazmatu. V současné době se této skutečnosti využívá zejména pro produkci rentgenových impulzů, a tak jsou z-pinče nejvýkonnějšími (až 500 000 GW) i nejúčinnějšími (až 20%) laboratorními zdroji rentgenového záření. Princip z-pinče může být také využit k efektivní generaci energetických částic.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk