Spolupráce

Více informací o našich partnerech naleznete na http://5gmobile.eu/cooperation

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.