5Gmobile

Laboratoř 5Gmobile je zaměřena na výzkum v oblasti jak současných, tak především budoucích mobilních sítí páté generace a vznikajících bezdrátových technologií a standardů.

Cílem výzkumu 5Gmobile je navrhovat nové přístupy a inovativní řešení problémů vyvstávajících s příchodem nových generací mobilních sítí s důrazem na zvýšení efektivity přenosu dat při zachování dostupnosti služeb a energetické efektivity sítě.

Výzkum 5Gmobile se soustředí především na problematiku správy mobility uživatelů v kombinaci se správou rádiových prostředků v síti a na architekturu mobilních sítí. Součástí výzkumné aktivity 5Gmobile je i integrace jednotlivých mobilních technologií do jedné přístupové heterogenní sítě a zajištění spolupráce mezi různými úrovněmi buněk (makro, mikro, femto).

K čemu to je

Výsledky výzkumu 5Gmobile přispívají ke splnění požadavků na budoucí generaci mobilních sítí (5G). Výstupy umožňují především zefektivňování přenosu dat v mobilních sítích zajišťující komunikaci pohybujících se uživatelů. Zároveň pracujeme na konvergenci mobilních sítí a cloud computingu ve formě cloudu distribuovaného blíže k uživateli - do základnových stanic. To přináší nové možnosti využití cloud computingu v mobilních sítích i pro real-time aplikace. 


Navržená řešení nejsou pouze teoretickými modely a simulacemi, ale díky spolupráci s průmyslovými partnery jsou řešení ověřována formou emulací a demonstrátorů. Zároveň díky zastoupení katedry telekomunikační techniky ve standardizačních organizacích (zejména ETSI/3GPP) máme možnost uplatnit navržená řešení do standardů.

Kdo financuje náš výzkum

  • FP7 TROPIC, projekt FP7 číslo ICT-318784 financovaný EU (09/2012 – 02/2015)
  • FP7 FREEDOM, projekt FP7 číslo ICT-248891 financovaný EU (01/2010 – 12/2011)
  • FP7 ROCKET, projekt FP7 číslo ICT-215282 financovaný EU (01/2009 – 12/2010)
  • Prediction Algorithms for Efficient Mobility Management in Wireless Networks, výzkumný projekt číslo P102/12/P613 financovaný GAČR (01/2011 - 12/2014)
  • New methods for capacity improvement of heterogeneous wireless networks based on hybrid cognitive approach and small cells, výzkumný projekt číslo P102/13/24931 financovaný GAČR (02/2013 - 12/2015)

Více informací o projektech naleznete na http://5gmobile.eu/projects

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.