O skupině

Jakým výzkumem se zabýváme

Interakce člověka s počítačem (human-computer interaction) je interdisciplinární obor, který se zabývá faktory, které ovlivňují kvalitu a efektivnost interakce uživatele s výpočetními systémy. Zabýváme se problematikou srozumitelné prezentace informací uživateli i pohodlného vkládání dat pro celou řadu "netradičních" uživatelských skupin: lidé v mobilním prostředí, starší lidé, zrakově postižení či lidé s problémy s jemnou motorikou v prstech.

Kdo financuje náš výzkum

TextAble (2012 - 2014)
Poskytovatel: MŠMT, KONTAKT II
Využití myoelektrických signálů pro realizaci "virtuální klávesnice" pro lidi s motorickými postiženími.

VERITAS (2010 - 2013)
Poskytovatel: EC IST Programme, FP7
Podpora řešení přístupnosti (accessibility) v návrhu a realizaci průmyslových produktů.

IT JAKUB (2011 - 2015)
Poskytovatel: MK, NAKI
Projekt se zabývá vývojem programových prostředků pro analýzu a zpracování textů ve staré češtině. Dále se zabývá vývojem specifických výukových pomůcek pro žáky středních škol.

 

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.