Skupina datových sítí a jejich testování

Požadavky na datovou konektivitu a kvalitu poskytovaných služeb se neustále zvyšují. Bez připojení k internetu vždy a všude se dnes neobejdeme a je třeba hledat a rozvíjet nové koncepty jak pro využití fyzických médií, tak celé síťové infrastruktury. Klíčovým řešením, které při svém výzkumu využíváme a nabízíme jej i jako komerční produkt je komplexní testovací systém F-Lab, který zahrnuje i platformu F-Tester®.

Čím se zabýváme

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.