Akademický senát

Příští zasedání

Příští řádné zasedání AS FEL se bude konat 24.9.2021 od 9:00 v místnosti C4-80. Zájemci o aktivní zapojení do diskuze z řad AO FEL se mohou hlásit tajemníkovi AS FEL na e-mailu: vanapet1@fel.cvut.cz, či odkazu na ms teams.

 

Kontakt

Podněty zasílejte e-mailem na adresu předsedy Ondřeje Jiříčka, předsedajícího Petra Habaly nebo tajemníka Petra Váni.

Aktuálně

/2. 7. 21/ Změna složení senátu

Odcházející senátoři Ing. Lukáš Zoubek a doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. byli nahrazeni Silvií Godasovou a doc. Ing. Petrem Skalickým, CSc.


/28. 5. 21/ Změna složení senátu

Odcházející senátoři Ing. Michaela Makešová a Ing. Aleš Górecki byli nahrazeni Bc. Jakubem Slámou a Karolínou Veselou.


/29. 1. 21/ Změna složení senátu

Odcházející senátoři Ing. Jiří Svatoň a Filip Kubiš byli nahrazeni Ing. Jakubem Jirsou a Ing. Janem Petráškem.


/29. 11. 19/ Volby do AS ČVUT


/22. 2. 19/ Volby do AS FEL ČVUT


Za obsah odpovídá: koller