Akademický senát

Příští zasedání

Příští řádné zasedání AS FEL se bude konat 28.5.2021 od 9:00 formou videokonference MS Teams. Videopřenos bude pro přihlášené dostupný na webových stránkách fakulty. Zájemci o aktivní zapojení do diskuze z řad AO FEL se mohou hlásit tajemníkovi AS FEL na e-mailu: vanapet1@fel.cvut.cz, či odkazu na ms teams?

 

Kontakt

AS FEL sídlí v místnosti T2:A3-517 v bloku A3 Dejvice.

Podněty zasílejte e-mailem na adresu předsedy Ondřeje Jiříčka, předsedajícího Petra Habaly nebo tajemníka Petra Váni.

Aktuálně

/29. 1. 21/ Změna složení senátu

Odcházející senátoři Ing. Jiří Svatoň a Filip Kubiš byli nahrazeni Ing. Jakubem Jirsou a Ing. Janem Petráškem.


/29. 11. 19/ Volby do AS ČVUT


/22. 2. 19/ Volby do AS FEL ČVUT


/25. 1. 19/ Změna složení senátu

Odcházející senátor doc. Ing. Petr Skalický, CSc. byl nahrazen prof. Ing. Milošem Klímou, CSc.


Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.