Komise

 

 

Zápisy z komisí lze nalézt zde.

Seznam komisí

Pedagogická

Mluvčí

Habala

Členové senátoři

Faigl, Habala, Havlíček, Hrzina, Janíček, Koller, Krpenský, Kubík, Nováková, Sláma, Štěpán, Zoula

Ostatní členové

proděkani pro studium

Ekonomická

Mluvčí

Koller

Členové senátoři

Faigl, Fliegel, Havlíček, Hrzina, Janíček, Kočárník, Koller,  Rezek, Roztočil, Štěpán, Voves

Ostatní členové

tajemník

Legislativní

Mluvčí

Sláma

Členové senátoři

Habala, Kyncl, Kubík, Reiser, Rezek, Roztočil, Sláma, Šťastný, Zoula

Ostatní členové

vedení podle obsahu materiálu

Věda a výzkum

Mluvčí

Rezek

Členové senátoři

Faigl, Fliegel, Krpenský, Rezek, Roztočil, Miltner, Štěpán

Ostatní členové

proděkan pro VVČ

Vnější vztahy

Mluvčí

Šťastný

Členové senátoři

Havlíček, Janíček, Klimtová, Kubík, Reiser, Sláma, Šťastný, Zoula

Ostatní členové

proděkan pro vnější vztahy, vedoucí oddělení vnějších vztahů

Rozvoj

Mluvčí

Havlíček

Členové senátoři

Faigl, Havlíček, Hrzina, Kubík, Miltner, Reiser, Špetlík, Šťastný, Voves

Ostatní členové

proděkan pro rozvoj

Za stránku zodpovídá: Bc. Michal Reiser