O senátu

Akademický senát FEL ČVUT je nejvyšším zastupitelským orgánem, který má klíčovou roli při rozhodování o důležitých záležitostech fakulty. Patří sem například projednávání studijních plánů, schvalování rozpočtu, strategických plánů a vnitřních předpisů. Dále je odpovědný za volbu děkana fakulty a vyjadřování se ke jmenování proděkanů a členů vědecké rady.
Skrze své zástupce v akademickém senátu mají jak studenti, tak vyučující možnost ovlivňovat směřování fakulty. Tímto způsobem mohou upozorňovat na problémy, se kterými se setkávají, a přispět k jejich rychlému vyřešení.
Hlavním úkolem akademického senátu je zajistit efektivní a spravedlivé řízení školy a zachování hodnot a cílů akademické obce a společnosti jako celku.

Sledujte zasedání AS FEL živě

Příští zasedání

31.5. 2024 9:15

Zasedání akademického senátu v místnosti T2:C4-80

Kontakt

Podněty zasílejte e-mailem na adresu předsedy Jaroslava Roztočila, předsedajícího Michala Reisera, nebo tajemníka Jiřího Kubíka.

Za stránku zodpovídá: Bc. Michal Reiser