O senátu

Akademický senát FELu má na starosti zejména volbu kandidáta nebo kandidátky na funkci děkana/ děkanky fakulty. Dále se zabývá podporou studentských spolků FELu a delegací zástupců akademického senátu. Řeší legislativní záležitosti fakulty a ve své činnosti se řídí příslušnými zákony České republiky a vnitřními předpisy ČVUT.

Příští zasedání

9. 6. 2023 9:15

Zasedání akademického senátu v místnosti T2:C4-80

Aktuálně

AS FEL zvolil děkana

V pátek 21. 4. 2023 v průběhu 4. řádného zasedání AS FEL proběhla volba osoby navržené na funkci děkana FEL. Na základě této volby Akademický senát FEL navrhl dle par. 27 odst. 1, písm. g a odst. 4 zákona o vysokých školách prof. Mgr. Petra Pátu, Ph.D. na funkci děkana ČVUT FEL pro funkční období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2027.

Kontakt

Podněty zasílejte e-mailem na adresu předsedy Jaroslava Roztočila, předsedajícího Bohuslava Rezka, nebo tajemníka Jiřího Kubíka.

Za stránku zodpovídá: Michal Reiser