Složení

V případě FEL ČVUT je akademický senát složen ze 23 zástupců, z nichž 13 volí akademičtí pracovníci a 10 volí samotní studenti a studentky.

Současní zástupci v akademickém senátu

Za stránku zodpovídá: Bc. Michal Reiser