Lidé

Ing. Ondřej Lipčák, Ph.D.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk