Lidé

doc. Ing. Jiří Sýkora, Ph. D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk