Lidé

doc. RNDr. Jan Voves, CSc.

Aktuální PhD studenti

Ing. Vojtěch Povolný

Katedra mikroelektroniky

Příprava a charakterizace tenkých vrstev

Ing. Alexandr Pošta

Katedra mikroelektroniky

Integrovaná organická elektronika pro senzory plynů

Disertační témata

Elektronické a spintronické aplikace grafénu

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra mikroelektroniky
  • Popis:
   Analýza grafenových vrstev s možnostmi aplikací pro elektroniku a spintroniku. Simulace s využitím kvantověmechanických modelů. Ověření funkce pomocí experimentů na konkrétních strukturách. Optimalizace struktur z hlediska elektrických parametrů. Další informace lze nalézt na http://www.fel.cvut.cz/vv/tymy/edg.html

Nanostruktury pro senzorické aplikace

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra mikroelektroniky
  • Popis:
   Příprava senzorů na bázi anorganických i organických nanostruktur. Jejich vyhodnocení s ohledem na citlivost, selektivitu a dlouhodobou stabilitu. Využití simulačních modelů a statistických metod pro analýzu senzorových polí. Náhlík, J.; Voves, J.; Laposa, A.; Kroutil, J.: The Study of Graphene Gas Sensor. Key Engineering Materials., 2014, vol. 605, pp. 495-498 http://micro.fel.cvut.cz/cs/cv-jan-voves/

Organická elektronika

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra mikroelektroniky
  • Popis:
   Příprava, charakterizace a organických vrstev pro organickou elektroniku a optoelektroniku. Jedná se zejména o přípravu tenkých vrstev pomocí materiálového „inkjet“ tisku pro senzorické a optoelektronické aplikace a jejich charakterizaci pomocí mikroskopických a analytických metod (AFM, SEM, Ramanova spektroskopie, elektrické charakteristiky). Náhlík, J.; Voves, J.; Laposa, A.; Kroutil, J.: The Study of Graphene Gas Sensor. Key Engineering Materials., 2014, vol. 605, pp. 495-498

Počítačové modely nanometrových struktur

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra mikroelektroniky
  • Popis:
   Simulace moderních polovodičových struktur pro elektroniku a spintroniku s využitím kvantověmechanických modelů. Ověření modelů pomocí experimentů na konkrétních strukturách. Optimalizace struktur z hlediska elektrických parametrů. Další informace lze nalézt na http://www.fel.cvut.cz/vv/tymy/edg.html

Příprava a charakterizace tenkých vrstev

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra mikroelektroniky
  • Popis:
   Příprava tenkých vrstev pro elektronické součástky a senzory pomocí materiálového tisku, napařování a technologie ALD. Jejich charakterizace pomocí optických a mikroskopických metod (Ramanovská spektroskopie, mikroskopie AFM).

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk