Lidé

Ing. Martin Komárek

Všechny publikace

Efektivní testování softwaru

 • Pracoviště: Laboratoř inteligentního testování systémů
 • Anotace:
  Jednotlivá témata knihy byla vybrána na základě průzkumu, jaké oblasti v testování software jsou v současné době vnímány jako klíčové a nejvíce problematické. Odpovědět by vám měla: Jak testování software realisticky odhadovat a plánovat? Co na projektu zajistit, abychom byli schopni účinně řídit testování a mít přehled, zda jsou konkrétní testy efektivní? Jak měřit účinnost testování tak, abychom mohli celý proces vylepšovat? Jak zajistit co nejstabilnější testovací prostředí a kvalitní data pro testování? Jak do celého procesu co nejlépe zapojit investora a budoucí uživatele? Jak si poradit, kdy testovací projekt není v dobrém stavu a situaci potřebujeme co nejrychleji zlepšit?

The practical method of motivating students to iterative software development

 • Autoři: Macek, O., Ing. Martin Komárek,
 • Publikace: 24th IEEE-CS Conference on Software Engineering Education and Training, CSEE&T 2011. New Jersey: IEEE, 2011. pp. 512-516. ISSN 1093-0175. ISBN 978-1-4577-0348-5.
 • Rok: 2011
 • DOI: 10.1109/CSEET.2011.5876135
 • Odkaz: https://doi.org/10.1109/CSEET.2011.5876135
 • Pracoviště: Katedra počítačů
 • Anotace:
  Iteration-based software development is a popular and widely used software development approach. Therefore students have to get familiar with it; however it is difficult for them to work iteratively. We designed new courses aimed at software development in a way in which students are forced to use incremental and iterative development instead of the waterfall model. The new project-oriented courses focus on project management (regular planning and reporting) and emphasize students\' motivation toward project success.

Minimalizace pedagogické zátěže

 • Autoři: Ing. Martin Komárek, doc. Ing. Karel Richta, CSc., Mlejnek, J.
 • Publikace: Sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference Informatika XXII/2009. Brno: Konvoj, 2009, pp. 22-23. ISBN 978-80-7302-125-8.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra počítačů
 • Anotace:
  Výuka předmětů, které absolvují stovky studentů, má svá specifika. Hlavním rysem je poměrně velký počet seminářů, jejichž výuku není schopen zajistit sám přednášející. Tento článek pojednává o možnostech minimalizace pedagogické zátěže při seminární výuce a hodnocení studentských prací. Příspěvek probírá možnosti, jak minimalizovat pedagogické zatížení beze ztráty kvality. Diskutuje metody nazývané "prosemináře", "ateliarizace" výuky a "skupinové projekty". Příspěvek se pokouší naznačit některá možná řešení problémů s minimalizací pedagogické zátěže u velkých předmětů. Prezentované principy jsou výsledkem experimentů s výukou předmětů softwarového inženýrství na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Rozvoj sociálních kompetencí studentů při řešení softwarových projektů

 • Autoři: Ing. Martin Komárek, Mlejnek, J.
 • Publikace: Objekty 2009. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009, pp. 20-25. ISBN 978-80-7435-009-2.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra počítačů
 • Anotace:
  V bakalářských programech a oborech zaměřených na softwarové inženýrství na ČVUT FEL probíhá výuka v celé řadě předmětů, které mají za cíl získat různé odborné znalosti. Vývoj softwarového díla již delší dobu není ve většině případů dílem jednotlivce, ale probíhá v týmech a to často rozprostřených po celém světě. Absolvent bakalářského oboru by tedy kromě technických znalostí měl mít i základní znalosti problematiky práce v týmu. Tento článek popisuje příklady postupů zážitkové pedagogiky používané pro rozvoj sociálních dovedností při řešení týmových projektů.

Formalization of UML Profile for Safety Critical Systems

 • Autoři: Ing. Martin Komárek,
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 108-109. ISBN 978-80-01-03667-9.
 • Rok: 2007
 • Pracoviště: Katedra počítačů
 • Anotace:
  Unified modeling language, the currently leading specification and modeling technique used in industry, still has not widely accepted formal representation that might decrease the costs of application of formal methods, which opens the door for intensive utilization of formal methods in workaday development of systems. Nevertheless, this seems to be a less serious problem in the case of critical systems where reliability is a very important property of the system and the portion of overall costs spent on demonstration of system's correctness is significant. The use of specialized formal specification languages and verification techniques can often bring satisfying results, and thus combination of various formal representations and verification techniques is useful.

Automatické stavění jízdních cest

 • Autoři: Polach, V., Ing. Martin Komárek,
 • Publikace: Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. p. 56-62. ISBN 80-7194-880-2.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra počítačů
 • Anotace:
  V železniční dopravě se na popředí zájmu dostává také řízení jízd vlaků přímo výpočetní technikou. Systém pro automatické stavění vlakových cest usnadňuje činnosti řídících pracovníků při zajištění plynulosti železniční dopravy. Cílem článku je prezentovat možnosti automatického stavění vlakových cest v podmínkách ČR a upozornit na nedořešené problémy z toho plynoucí.

Software for the analysis of species-specific vocalizations

 • Autoři: Šuta, D., Ing. Martin Komárek, Jílek, M., Syka, J.
 • Publikace: Acta medica Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. 2004, 2004(47), 339-341. ISSN 1211-4286.
 • Rok: 2004

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk