Lidé

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.

Archiv PhD studentů

Ing. Marek Brothánek, Ph.D.

Katedra fyziky

Aplikace aktivních metod snižování hluku

Ing. Vojtěch Jandák, Ph.D.

Katedra fyziky

Aktivní snižování vyzařování zvuku z vibrujících těles

doc. Ing. Milan Červenka, Ph.D.

Katedra fyziky

Nelineární stojaté vlny v tekutinách.

Disertační témata

Aktivní řízení zvuku a vibrací – aktivní snižování vyzařování zvuku

Akustické parametry prostoru – měření, modelování, úpravy

Přesná měření v akustice - vyzařovací charakteristiky, difrakce, měření v bezodrazové místnosti

Subjektivní a objektivní hodnocení kvality zvuku

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk