Lidé

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk