Lidé

prof. Ing. Pavel Slavík, CSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk