Lidé

doc. Ing. Petr Skalický, CSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk