Lidé

doc. Ing. Petr Skalický, CSc.

Všechny publikace

Mikroprocesory řady 8051

 • Pracoviště: Katedra radioelektroniky
 • Anotace:
  Cílem je seznámit čtenáře s vlastnostmi mikroprocesorů z řady 8051, naučit je používat interní periferie procesoru. Naučit čtenáře vytvořit jednoduché programy v jazyce symbolických adres.

Obvody pro číslicové zpracování signálu

 • Autoři: doc. Ing. Petr Skalický, CSc.,
 • Publikace: Mobilní komunikace - Sborník výukového semináře CELESTICA. Praha: ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky, 2005. p. 55-70.
 • Rok: 2005

Digital Broadcasting in the Bands LW, MW an SW

 • Autoři: doc. Ing. Petr Skalický, CSc., Horevajová, J., Horevaj, M., Matějka, Š., Burda, D.
 • Publikace: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 420-421. ISBN 80-01-02511-X.
 • Rok: 2002

OFDM Modulator for LW, MW and SW Bands

 • Autoři: doc. Ing. Petr Skalický, CSc., Horevajová, J., Burda, D., Janík, B.
 • Publikace: Radioelektronika 2002. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2002. pp. X. ISBN 80-227-1700-2.
 • Rok: 2002

Digital Signal Processing Application in Radioelectronics

Application of Digital Signal Processing in Radio Engineering

Metody a prostředky digitálního zpracování signálu v radiokomunikacích

 • Autoři: doc. Ing. Petr Skalický, CSc.,
 • Publikace: Radiokomunikace 2000. Praha: ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky, 2000. p. 375-392. ISBN 80-01-02142-4.
 • Rok: 2000

Parallel Encoder of AM Transmitter with Correcting Channel and Rotator

 • Autoři: doc. Ing. Petr Skalický, CSc.,
 • Publikace: Aplikovaná elektronika 2000. Plzeň: Západočeská universita, 2000. pp. 127-130. ISBN 80-7082-650-9.
 • Rok: 2000

AM Transmitters With Digital Modulation

 • Autoři: doc. Ing. Petr Skalický, CSc., Horevajová, J., Argay, M., Horevaj, M.
 • Publikace: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 283-284.
 • Rok: 1998

Metody a prostředky digitálního zpracování signálu (DSP) pro radiokomunikace

 • Autoři: doc. Ing. Petr Skalický, CSc., Podlešák, J.
 • Publikace: Radiokomunikace '98. Praha: ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky, 1998. pp. 295-332. ISBN 80-01-01780-X.
 • Rok: 1998

Mikroprocesory řady 8051

Parallel Encoder of AM Transmitter with Correcting Channel

 • Autoři: doc. Ing. Petr Skalický, CSc.,
 • Publikace: Radioelektronika '97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997. pp. 66-69. ISBN 80-227-0943-3.
 • Rok: 1997

Mikroprocesory řady 8051

Do nitra signálových procesorů

Mikroprogramování a programovatelné řadiče

Programovatelný řadič AM29CPL151

Direct Coupling between 2 Dielectric Resonators

Coupling Coefficient between Dielectric Resonator and Microstrip Line

Koeficient vazby mezi dielektrickým rezonátorem a mikropáskovým vedením

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk