Aplikátory pro lékařské aplikace EM pole a plánování léčby

Těžištěm naší práce v této oblasti je vývoj nových vyzařujících struktur (tzv. aplikátorů) pro EM resp. mikrovlnnou termoterapii a to zejména pro její aplikace ve fyzioterapii (tzv. diatermie pro léčbu revmatických onemocnění), onkologii (tj. hypertermie pro léčbu nádorových onemocnění), kardiologii a urologii (termoablace pro léčbu srdečních arytmií a fibrilací a také pro léčbu benigní hyperplasie prostaty). Na následujících obrázcích je nalevo znázorněno schéma termoterapeutické soupravy a napravo pak příklad simulace rozložení teploty v léčené oblasti.

Výzkumné skupiny

Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole

Výzkumný tým se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum možností využití EM pole v oblasti biomedicíny a také na výzkum a vývoj aplikací EM pole pro nové ekologické průmyslové technologie. Léčebným i diagnostickým aplikacím EM pole v medicíně se věnuje již od roku 1981. Předmětem jejich vědeckého zájmu je také studium pozitivních i negativních biologických účinků EM pole na člověka. Věnují se i studiu základních principů jak může být EM pole generováno samotnými biologickými systémy.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk