Systém pro měření EM oscilací živých buněk

Participujeme na vývoji extrémně citlivého systému pro bodového měření EM signálů vyzářených nanostrukturami. Jde o měření na plochách s lineárními rozměry 100 nm a menšími a s výkony menšími než 0.1 fW na diskreních kmitočtech v pásmech 0-20 MHz a 10-50 GHz. Na následujících obrázcích je nalevo zobrazeno schéma měřící soupravy, uprostřed schéma EM senzoru a napravo pak příklad simulace oscilací živých buněk.

Výzkumné skupiny

Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole

Výzkumný tým se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum možností využití EM pole v oblasti biomedicíny a také na výzkum a vývoj aplikací EM pole pro nové ekologické průmyslové technologie. Léčebným i diagnostickým aplikacím EM pole v medicíně se věnuje již od roku 1981. Předmětem jejich vědeckého zájmu je také studium pozitivních i negativních biologických účinků EM pole na člověka. Věnují se i studiu základních principů jak může být EM pole generováno samotnými biologickými systémy.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk