3DP Lab - Vývoj a výzkum materiálů pro 3D tisk v elektrotechnice

Výzkumná skupina 3DP Lab, působící na Katedře elektrotechnologie, se zabývá materiálovým výzkumem a vývojem nových a pokročilých materiálů pro 3D tisk pomocí technologií FFF a SLA s aplikačním přesahem do elektroniky a elektrotechniky.

Výzkumná skupina 3DP Lab se zabývá 3D tiskem z polymerních materiálů, především pomocí technologií Fused Filament Fabrication (tisk extruzí roztaveného polymerního vlákna) a stereolitografie (vytvrzování fotopolymerní pryskyřice UV světlem).

  1. Primárním výzkumným směrem je vývoj nových kompozitních materiálů aplikovatelných v elektrotechnickém průmyslu (elektricky vodivé, dielektrické se zvýšenou permitivitou, piezoelektrické, feromagnetické) a konkrétních aplikačních řešeních (funkční prvky, senzory).
  2. Aktivity dále zahrnují charakterizaci pomocí diagnostických metod (elektrická měření, mechanické zkoušky, termální analýzy, mikroskopie, prvkové analýzy, klimatické testy atd.).
  3. Dále sleduje aktuální trend ekologie a dopadu na životní prostředí v rámci vývoje nové technologie výroby elektroniky (desek plošných spojů) z recyklovaných polymerů.

Spolupracují s dalšími výzkumnými skupinami a také průmyslovými partnery v rámci smluvního výzkumu. Do výzkumu se aktivně zapojují taktéž studenti bakalářského a magisterského studia v rámci semestrálních projektů a závěrečných prací.

Na čem aktuálně pracujeme?

  • Keramické kompozitní materiály,
  • Elektricky vodivé kompozitní materiály,
  • Ekologická výroba desek plošných spojů z recyklovaných/recyklovatelných polymerů,
  • Vývoj tištěné vysokonapěťové průchodky s využitím sendvičové struktury (kombinace čistého a elektricky vodivého polymeru),
  • Vývoj senzorů s využitím kompozitních, elektricky vodivých polymerů pro FFF tisk,
  • Analýza těkavých látek, které se uvolňují během 3D tisku,
  • Vývoj tiskárny pro tisk z kapalné fáze s využitím FFF konstrukce

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.