O skupině

 Zaměřujeme se na návrh a vývoj široké škály typů antén a anténních řad pro různé účely: drátové, mikropáskové, fraktální, trychtýřové, spirálové, RFID, UWB, speciální napaječe pro reflektorové systémy. Moderní vývoj antén a mikrovlnných obvodů není možné provádět bez sofistikovaných návrhových nástrojů, jako jsou simulátory EM pole. Používáme IE3D, AWR Microwave Office, CST Microwave Studio a FEKO. Avšak vedle využívání komerčních simulátorů jsme vyvinuli řadu vlastních kódů v MATLABu pro práci s charakteristickými módy, ortogonálními metodami, uloženými energiemi v EM poli a činitelem jakosti antén.

Prototypy antén vyrábíme buď sami, nebo je vyrábí třetí strany. Vlastníme laboratoř fotoleptací technologie, anténní bezodrazovou komoru se standardním měřicím zařízením (NSA) pro frekvenční rozsah 100 MHz – 40 GHz a ve vybraných frekvenčních pásmech až do 110 GHz. V oblasti EMC se specializujeme na účinnost stínění bezodrazových komor, zejména “malých” komor (s rozměry menšími než 2 m). Další naší činností je měření elektromagnetické odolnosti. Postavili jsme nízkofrekvenční bezodrazovou komoru s feritovými absorbéry pro frekvenční rozsah 50 MHz – 1 GHz. Tým se také zabývá výzkumem a vývojem senzorů RFID a mikrovlnné radiometrie.

K čemu to je

Anténa je klíčovým prvkem bezdrátového komunikačního řetězce, který slouží jako transformátor mezi vedenými a vyzařovanými vlnami. Zjednodušeně řečeno, anténa je speciální prostorový frekvenční filtr nezbytný pro účinný bezdrátový přenos elektromagnetické energie. Důležitým aspektem tohoto přenosu je odolnost proti nežádoucímu elektromagnetickému rušení. V nižších frekvenčních pásmech hrají podobnou roli indukční nebo kapacitní prvky, tj. cívky nebo elektrody, které se používají např. pro bezdrátový přenos energie.

Projekty

 • Anténní řady s kvantizovaným řízením | GA20-02046S
 • Výzkum a vývoj nové generace samonosného stroje na výrobu cívek | FV30091
 • Analýza nejistot měřením TEMPEST pro zařízení NÚKIB | NÚKIB 201704
 • Bezdrátové snímání fyzikálních veličin v komplexním prostředí | GA17-02760S
 • Komplexní elektromagnetické struktury a nanostruktury | GA17-00607S
 • Vzdálené snímání malých odražečů pomocí elektromagnetických vln | GA15-08803S
 • Bezdrátový přenos energie pro udržitelnou elektroniku | IC1301 WiPE | národní projekt: Struktury a obvody pro bezdrátový přenos energie | LD14122
 • Výzkum umělých elektromagnetických materiálů a metamateriálů pomocí aplikovaných numerických a zobrazovacích metod | GA13-09086S
 • Analýza a vícekriteriální optimalizace kompaktních vyzařujících struktur na základě modálního rozkladu | GAP102/12/2223
 • Elektromagnetické vlastnosti vyzařujících struktur a umělých stínicích povrchů v blízkosti lidského těla | GPP102/12/P863
 • Všestranné, integrované a signálově orientované technologie pro antény | IC1102 VISTA | národní projekt: Pokročilé modelování a technologie pro antény a senzory | LD12055 AMTAS
 • Koordinace výzkumu antén v Evropě | CARE
 • Výzkum metamateriálů a mikrovlnných struktur pomocí šumové spektroskopie a magnetické rezonance | GA102/09/0314
 • Vliv fyzické vrstvy a přenosového prostředí na UWB komunikaci a systémy | GP102/09/P536
 • RF/Mikrovlnné komunikační subsystémy pro nové bezdrátové technologie | IC0803 RFCSET | národní projekt: Nové vznikající bezdrátové systémy | OC09075 NEWS
 • Umělé elektromagnetické struktury pro miniaturizaci vysokofrekvenčních a mikrovlnných vyzařovacích a obvodových prvků | GA102/08/1282
 • Anténní systémy a senzory pro technologie informační společnosti | IC0603 ASSIST) | národní projekt: Antenní systémy a senzory se speciálními vlastnostmi | OC08018
 • Modelování a simulace polí | GD102/08/H018
 • Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace | GA102/06/1106
 • Vývoj technologie pro měření malých stínicích komor | ST20062006010
 • Anténní centrum excelence | ACE
 • Centrum kvazioptických systémů a terahertzové spektroskopie | LC06071 KVASTES

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.