Lidé

Více informací o týmu naleznete na https://elmag.fel.cvut.cz/oblasti-vyzkumu/anteny/

Člen výzkumné skupiny

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.