Lidé

Vedoucí skupiny

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

Garant a tutor programu Kybernetika a robotika - bakalářský
Tutor programu Kybernetika a robotika - magisterský
Katedra řídicí techniky

Člen výzkumné skupiny

Doktorand

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.