Publikace

Členové našeho týmu v této oblasti publikovaly několik desítek článků ve špičkových mezinárodních vědeckých časopisech a prezentovali své výsledky na více než stovce mezinárodních konferencí po celém světě. Jejich výsledky jsou hojně citovány (renomovaná mezinárodní databáze SCI registruje téměř dvě stovky takových citací). Nejvýznamnějšími publikacemi jsou ty v prestižních časopisech, jako například

Publikace našeho týmu

Reliable numerical methods for polynomial matrix triangularization

 • Pracoviště: Katedra řídicí techniky
 • Anotace:
  Numerical procedures are proposed for triangularizing polynomial matrices over the field of polynomial fractions and over the ring of polynomials. They are based on two standard polynomial techniques: Sylvester matrices and interpolation, In contrast to other triangularization methods, the algorithms described in this paper only rely on well-worked numerically reliable tools. They can also be used for greatest common divisor extraction, polynomial rank evaluation, or polynomial null-space computation.

Improved Polynomial Matrix Determinant Computation

 • Autoři: Henrion, D., prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.,
 • Publikace: IEEE Transactions on Circuits and Systems. 1999, 46(10), 1307-1308. ISSN 1057-7122.
 • Rok: 1999
 • Pracoviště: Katedra řídicí techniky
 • Anotace:
  Improved Polynomial Matrix Determinant Computation based on interpolation and FFT

An LMI Condition for Robust Stability of Polynomial Matrix Polytopes

 • Autoři: Henrion, D., Arcelier, D., Paucelle, D., prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.,
 • Publikace: Preprints of 3rd IFAC Symposium on Robust Control Design (ROCOND 2000). Oxford: Elsevier Science, 2000. p. 13-18. ISBN 0-08-043249-2.
 • Rok: 2000

Positive Polynomials and Robust Stabilization with Fixed-Order Controllers

Ellipsoidal Approximation of the Stability Domain of a Polynomial

 • Autoři: Henrion, D., Peaucelle, D., Arcelier, D., prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.,
 • Publikace: Proceedings of the European Control Conference, ECC'01. ???: APCA - Associacao Portuguesa de Controlo Automático, 2001. pp. 98-103. ISBN 972-752-047-2.
 • Rok: 2001

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.