O skupině

Jakým výzkumem se zabýváme

 • Optimalizace přenosu po metalických a optických přenosových médiích. 
 • Analýza parametrů prostředí, modelování jeho vlastností a simulace přenosu digitálního signálu pro účely páteřních i přístupových telekomunikačních sítí. 
 • Optimalizace komunikačních protokolů, topologie a architektury sítí. 
 • Hodnocení kvalitativních parametrů přenosu.

K čemu to je

Cílem výzkumných aktivit je zejména zvyšování přenosové rychlosti při digitálním přenosu, zvyšování spolehlivosti, výkonnosti přenosu a hledání nových způsobů využití přenosových médií. Optimalizace sítí a komunikačních protokolů za účelem zlepšení přenosových parametrů a zefektivnění jejich využití. Výsledky jsou publikovány široké odborné veřejnosti v on-line časopise Access server a simulace vybraných systémů jsou dostupné on-line na MatLab serveru.

Na čem konkrétně pracujeme

 • Modelování vlastností metalických vedení
 • Odhad přenosových rychlostí metalických přípojek - simulační program
 • Modelování optického přenosu - simulační programy
 • Výzkum vlastností a použití mikrostrukturních vláken
 • Výzkum nových struktur fotonických senzorů
 • Modelování komunikačních sítí a optimalizace datového přenosu
 • Metodika pro hodnocení kvality přenosu pro různé typy služeb
 • Datová komunikace v elektroenergetice a inteligentní sítě (Smart Grids)

Kdo financuje náš výzkum

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy (GACR 102/03/0434) Optimalizace přenosu dat rychlostí 10Gbit/s po vláknech G.652 bez použití EDFA s ohledem na dosažení max. přenosové vzdálenosti (GACR 102/04/0773) Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě (NPV 1ET300750402) Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí (GACR 102/07/1503) Výzkum nelineárních jevů kvantových struktur v mikrostrukturních prvcích vysokorychlostních přenosových systémů (GP102/09/P143) Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií (MSM6840770014) Výzkum a vývoj datového modulu s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s pro vysokorychlostní optické bezdrátové spoje a mikrovlnné spoje (FR-TI2/621) Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur (VG20102015053) Vývoj adaptivních datových a procesních systém pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách (VG20122014095) Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace (TA02011015)

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.