Charakteristika programu LAK

Studijní program Letectví a kosmonautika (LAK) klade důraz na teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti leteckých systémů, rádiových systémů, řízení letu, navigace založené na inerciálním GNSS a plánování letové trajektorie.

Unikátní koncept v ČR

Jedná se o magisterský studijní program akreditovaný jak v českém, tak v anglickém jazyce. Je zaměřen na vzdělávání současných i budoucích odborníků v oblastech leteckých a kosmických technologií. Zvolená koncepce a náplň programu je v ČR unikátní; při tvorbě programu je přihlíženo k obdobným programům špičkových zahraničních univerzit, čímž je zajišťována vysoká konkurenceschopnost absolventů.

Prohloubení znalostí elektrotechniky

Technologie míří skokově kupředu a to, co je dnes moderní, může být zítra prehistorické. Studující programu LAK jsou systematicky vyučováni v tom držet krok s dobou, bleskurychle se přizpůsobit změnám a adekvátně na ně reagovat. V programu LAK si vyzkoušíte testovat leteckou dráhu, navrhovat dronů nebo řídit letecké rádiové systémy.

Detailních znalosti komunikačních technologií

LAK nabízí svým studujícím skvělou pracovní perspektivu, rozsáhlé znalosti a také velké množství studijních možností. Výsledkem studia jsou široké teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti aerodynamiky, mechaniky letu, pohonu a konstrukce tak, aby poskytly celkové a úplné informace o současném stavu techniky v celé oblasti leteckého inženýrství.

Co se naučíte?

  • Naši studenti a studentky ovládají postupy pro efektivní zpracování přístrojových systémů letadel, jejich rádiových komunikačních a navigačních systémů.
  • Umí zpracovávat aerodynamické systémy a mechaniku letu, stavbu a konstrukce letadel a jejich pohonů.
  • Osvojí si postupy pro návrh elektronických systémů.
  • Naučí se programovat měřicí a embedded systémy.

Jak učíme?

Soustředíme se jak na teorii tak na praxi. Od nezbytné teorie se na LAK brzy dostanete k praktickým úkolům. Studenty a studentky vybavíme znalostmi jak pro návrh aerodynamických systémů, mechaniky letu, pohonů a konstrukce.

Výuka v češtině i angličtině

Magisterský studijní program Letectví a kosmonautika je akreditovaný jak v českém, tak v anglickém jazyce. Během studia si vybrousíte své prezenční dovednosti v cizím jazyce a připravíte se na budoucí uplatnění v mezinárodních leteckých společnostech.

Velký rozptyl témat

I když je program primárně zaměřen do oblasti letecké a kosmické techniky a bezpilotních prostředků, student získá i znalosti z oblastí elektronických vestavěných systémů, jejich designu a programování, informatiky, robotiky.

Mezioborová spolupráce

Na vzniku programu LAK se podílelo několik fakult pod hlavičkou ČVUT. Proto lze v rámci studia absolvovat tolik předmětů pokrývajících rozličná témata. K sestavení studijního plánu LAK přispěla Katedra měření, Katedra řídicí techniky, Katedra radioelektroniky, Katedra počítačů, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky a Ústav letadlové techniky (Fakulta strojní).
 

Co dalšího program LAK nabízí?

  • Možnost zapojit se do výzkumných skupin, které řeší systémy indoor/outdoor navigace, lidary, zpracování obrazu, inerce, GNSS, ultrazvukové snímače a systémy pro automatické řešení kolizí (kooperativní a nekooperativní metody).
  • Laboratoře téměř všech odborných předmětů, které nabízí možnost vyzkoušet si věci, ke kterým byste se jinak těžko dostali.

Proč studovat tento program na naší fakultě?

Ve všech studijních programech naší fakulty spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

n důvodů, proč studovat FEL

Za stránku zodpovídá: doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.