Elektronika a letecká technika pod jednou střechou

Studijní program pro ty, co míří vy­so­ko. Letectví a kosmonautika vás při­pra­ví na práci v ši­ro­kém a per­spek­tiv­ním od­vět­ví le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ky. Důraz je kla­den na elek­tro­tech­ni­ku, in­for­ma­ti­ku, AI a ří­dí­cí sys­témy, ale i kon­struk­ce a po­ho­ny nebo soft skills.

Naučíte se chápat zákonitosti letecké techniky, výuka je podpořena širokými znalostmi elektroniky, komunikačních systémů a jejich návrhu, nebo programování. Kromě toho je program rozšířen o školení soft skills. 

Obsah programu je v souladu s prestižními evropskými leteckými univerzitami a poskytuje dobrou konkurenční základnu pro budoucí uplatnění absolventů v různých soukromých i státních společnostech a institucích.

Letectví a kosmonautika

V programu LAK získáte znalosti o současné technologii, metodice a přístupech uplatňovaných v oblasti letectví, ale neomezuje se pouze na ni. Znalosti se primárně zaměřují na inženýrství letadel a kosmických lodí, avioniku, integrované systémy s jejich podčástmi z hlediska senzorů, zpracování dat, sběrnice, komunikaci a integraci, rádiové systémy, řízení letu, navigaci založenou na inerciálním GNSS, plánování trajektorie. Jaké jsou možnosti studia?

Možnosti studia

Jaké projekty řešíme?

Od nezbytné teorie se na LAK brzy dostanete k praktickým úkolům. Zapojit se můžete do projektů, které řeší aerodynamiku, mechaniku letu, pohon a konstrukci, aby poskytly celkové a úplné informace o současném stavu techniky v celé oblasti leteckého inženýrství.

Novinky

Za stránku zodpovídá: doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.