Studijní plány

Seznam předmětů je zajímavý, ale to není vše...

Za stránku zodpovídá: doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.