Kontakty

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

Katedra mikroelektroniky

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.