Lidé

Vedoucí pracovníci

 • Václav Prajzler (vedoucí výzkumné skupiny),
 • Vítězslav Jeřábek (mentor),
 • Tomáš Martan (odborný asistent),
 • David Mareš (vědecko-výzkumný pracovník).

Vědecko-výzkumní pracovníci

 • Marek Zikmund,
 • Miloš Neruda,
 • Leoš Polívka,
 • Ilja Kopáček.

Studenti/laboranti

 • Jana Zimanová,
 • Lukáš Veigl,
 • František Šimůnek,
 • Jiří Cabicar.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.