O skupině

Aktivity skupiny jsou zaměřeny na výzkum a vývoj nových vlnovodných struktur a součástek vhodných pro integrované optické, optoelektronické a nanofotonické obvody. Zabývá se také optickými polymerními flexibilní vlnovody, optickými vláknovými vlnovody pro datové komunikace v mechanicky a klimaticky náročném prostředí. Dále se podílí na vývoji optických materiálů s dotací aktivních iontů pro zesilování optického záření. V neposlední řadě řeší problematiku optických senzorů.

 1. Primárním výzkumným směrem je návrh optických mikro a nano vlnovodných polymerních planárních struktur a vývoj technologických postupů pro výrobu komponent integrované optiky. Skupina se zabývá studiem vlastností optických vláken pro použití v mechanicky a klimaticky náročném prostředí. Zaměřuje se na studium vlivu gama záření na optická vlákna a vývoj optických konektorů pro vysoké výkony a systému PoF (Power over Fiber) pro přenos optické energie pomocí optických vláken.
 2. Dále je výzkum zaměřen na studium materiálů a technologických postupů pro opticky pasivní a aktivní vlnovody a další optické komponenty. U těchto prvků jde o zesilování optického záření a rozšíření zesilovaného optického pásma zavedením dotací více optických aktivátorů jako erbia, ytterbia a bismutu s cílem vytvořit opticky zesilující širokopásmové optické komponenty a optické zesilovače.
 3. Aktivity dále zahrnují návrh a měření nanofotonických integrovaných obvodů. Jde o optické nano komponenty pro vedení záření a realizace optické vazby do nanovlnovodu. Skupina se zabývá měřením přenosu těchto optických nanovlnovodů vázaných přes optické nano-mřížky a optické nano-tapery.
 4. Další směr výzkumu je zaměřen na optické vláknové a planární senzory pro vláknově optickou lokální detekci plynů a kapalin biologických látek v kapalinách a planární senzory využívající nanostruktur s povrchovým zesílením odezvy analytu pro povrchově zesílenou Ramanovu odezvu (SERS – Surface Enhanced Raman Spectroscopy) při univerzální a specifické detekci chemických a biologických sloučenin, zesílení interakce s aktivně zachyceným organickým i anorganickým analytem a také pro posílení fyzikálních (např. fotokatalýza) a chemických procesů (např. polymerizace). 

Laboratoř spolupracuje s dalšími výzkumnými skupinami a také průmyslovými partnery v rámci řešení projektů TAČR. Do výzkumu se aktivně zapojují taktéž studenti bakalářského a magisterského a doktorského studia v rámci semestrálních projektů a závěrečných prací.

Na čem aktuálně pracujeme?

 • Optické polymerní flexibilní vlnovody pro optické propojování,
 • Optická vlákna a kabely pro použití v extrémních podmínkách,
 • Vývoj optických kabelů pro datová centra,
 • Materiály pro optické aktivní vlnovody s dotací vzácných zemin a dalších aktivních iontů,
 • Výzkum a měření v oblasti nanofotonických integrovaných obvodů,
 • Přenos vysokých výkonů optickými vlákny a řešení optických konektorů,
 • Univerzální a specializované senzorové nanostruktury pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii (SERS) využívající povrchových a lokálních plasmon-polaritonových jevů a využití těchto jevů k posílení fyzikálních a chemických procesů,
 • Aplikace SERS senzorů a umělé neuronové sítě pro analýzu pokročilých 2D nanomateriálů (MXeny) a biologických sloučenin,
 • Lokální detekce plynů a kapalin pomocí speciálních (mikrostrukturních a zúžených) optických vláken,
 • Výzkum vláknově optických bio-senzorů (vláknově optická detekce biologických látek v kapalinách).

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.