Publikace

 • ŠMEJCKÝ, J. et al. Erbium-bismuth-doped germanium silicate active optic glass for broad-band optical amplification. Optical Materials. 2023, 137 ISSN 0925-3467. DOI 10.1016/j.optmat.2023.113621.
 • MARTAN, T., D. MAREŠ, V. PRAJZLER. Local detection of gaseous carbon dioxide using optical fibers and fiber tapers of single-cell dimensions. Sensors and Actuators B: Chemical. 2023, 375 ISSN 0925-4005. DOI 10.1016/j.snb.2022.132887.
 • PRAJZLER, V., K. MASOPUSTOVÁ, Z. ŠARŠOUNOVÁ. Gamma radiation effects on plastic optical fibers. OPTICAL FIBER TECHNOLOGY. 2022, 72 ISSN 1068-5200. DOI 10.1016/j.yofte.2022.102995.
 • PRAJZLER, V., V. CHLUPATÝ, Z. ŠARŠOUNOVÁ. The effect of gamma-ray irradiation on polycarbonate sheets. Radiation Physics and Chemistry. 2022, 196(Article Number 110100), ISSN 0969-806X. DOI 10.1016/j.radphyschem.2022.110100.
 • PRAJZLER, V., V. CHLUPATÝ, M. NERUDA. Circular large core optical elastomer waveguides fabricated by using direct microdispense fabrication method. Optik: International Journal for Light and Electron Optics. 2022, 250(1), ISSN 0030-4026. DOI 10.1016/j.ijleo.2021.168348.
 • MAREŠ, D. et al. Hybrid polymer-glass planar Bragg grating as a temperature and humidity sensor. Optical and Quantum Electronics. 2022, 54(9), 1-13. ISSN 1572-817X. DOI 10.1007/s11082-022-04003-0.
 • BEYENE, A., SU, W., TSAI, H., TEGEGNE, W. A., CHEN, C. HUANG, C., D. MAREŠ, V., PRAJZLER, W. H., HUANG, B. J., HWANG. Cu/Ag Nanoparticle-Based Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates for Label-Free Bacterial Detection. ACS Applied Nano Materials. 2022, 5(8), 11567-11576. ISSN 2574-0970. DOI 10.1021/acsanm.2c02571.
 • PRAJZLER, V., J. ZAVŘEL. Large core optical elastomer splitter fabricated by using 3D printing pattern. Optical and Quantum Electronics. 2021, 53(6), 2249-2258. ISSN 0306-8919. DOI 10.1007/s11082-021-02980-2.
 • PRAJZLER, V. et al. All-Polymer Silk-Fibroin Optical Planar Waveguides. Optical Materials. 2021, 114 ISSN 0925-3467. DOI 10.1016/j.optmat.2021.110932.
 • ŠMEJCKÝ, J., D. MAREŠ, O., BARKMAN, P., NEKVINDOVÁ, V., PRAJZLER, V., JEŘÁBEK. Er3+/Yb3+ doped active optic Y splitter realized by diffusion waveguides with Ag+-Na+ ion exchange. Optical and Quantum Electronics. 2021, 53(8), ISSN 1572-817X. DOI 10.1007/s11082-021-03035-2.
  Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11082-021-03035-2
 • PRAJZLER, V. et al. Optical Polymer Waveguides Fabricated by Roll-to-Plate Nanoimprinting Technique. Nanomaterials. 2021, 11(3), 1-14. ISSN 2079-4991. DOI 10.3390/nano11030724.
  Dostupné z: https://www.mdpi.com/2079-4991/11/3/724
 • PRAJZLER, V., M. NERUDA, M. KVĚTOŇ. Effects of gamma rays on elastomer multimode optical channel waveguides. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2020, 31(20), 17202-17211. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-020-04274-x.
 • PRAJZLER, V. et al. Optical properties of deoxyribonucleic acid thin layers deposited on an elastomer substrate. Optical Materials Express. 2020, 10(2), 421-433. ISSN 2159-3930. DOI 10.1364/OME.10.000421.
 • PRAJZLER, V., V. CHLUPATÝ, Z. ŠARŠOUNOVÁ. The effect of gamma-ray irradiation on bulk optical plastic materials. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2020, 31(24), 22599-22615. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-020-04772-y.
 • PRAJZLER, V., V. CHLUPATÝ. Epoxy polymer optical waveguide for micro-opto-electro-mechanical systems. Microsystem Technologies. 2020, 26(9), 3029-3035. ISSN 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-020-04921-7.
 • ERZINA, M. et al. Precise cancer detection via the combination of functionalized SERS surfaces and convolutional neural network with independent inputs. Sensors and Actuators B: Chemical. 2020, 308 ISSN 0925-4005. DOI 10.1016/j.snb.2020.127660.
 • PRAJZLER, V., P. JAŠEK, P. NEKVINDOVÁ. Inorganic-organic hybrid polymer optical planar waveguides for micro-opto-electro-mechanical systems (MOEMS). Microsystem Technologies. 2019, 25(6), 2249-2258. ISSN 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-018-4105-x.
 • PRAJZLER, V. et al. The properties of free-standing epoxy polymer multi-mode optical waveguides. Microsystem Technologies. 2019, 2019(25), 257-264. ISSN 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-018-3960-9.
 • PRAJZLER, V., J. ZÁZVORKA. Polymer large core optical splitter 1x2 Y for high-temperature operation. Optical and Quantum Electronics. 2019, 51(7), ISSN 0306-8919. DOI 10.1007/s11082-019-1933-6.
 • GUSELNIKOVA, O., MARQUE, S. R. A., TRETYAKOV, E. V., MAREŠ, D., JERABEK, V., AUDRAN, G., JOLY, J.-P., TRUSOVA, M., SVORCIK, V., O. LYUTAKOV O. and POSTNIKOV, P. Unprecedented Plasmon-Induced Nitroxide-Mediated Polymerization (PI-NMP): a Method for Preparation of Functional Surfaces. Journal of Materials Chemistry A. 2019, 7(20), 12414-12419. ISSN 2050-7488. DOI 10.1039/c9ta01630a.
 • KALACHYOVA, Y., D. MAREŠ, V., JEŘÁBEK, R., ELASHNIKOV, V., ŠVORČÍK, O., LYUTAKOV. Longtime stability of silver-based SERS substrate in the environment and (bio)environment with variable temperature and humidity, Sensors and Actuators A: Physical, 2019, 285, pp. 566-572. DOI: 10.1016/j.sna.2018.11.037.
 • PRAJZLER, V., M. NERUDA, P. NEKVINDOVÁ. Flexible multimode polydimethyl-diphenylsiloxane optical planar waveguides. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2018, 29(7), 5878-5884. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-018-8560-z.
 • PRAJZLER, V. et al. The Investigation of the Waveguiding Properties of Silk Fibroin from the Visible to Near-Infrared Spectrum. Materials. 2018, 11(1), ISSN 1996-1944. DOI 10.3390/ma11010112.
  Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29324711
 • ELASHNIKOV, R., D., MAREŠ, L., PODZIMEK, V., ŠVORČÍK, O., LYUTAKOV. Laser patterning of transparent polymers assisted by plasmon excitation. Soft Matter. 2018, 14(23), 4860-4865. ISSN 1744-683X. DOI 10.1039/c8sm00418h.
 • PRAJZLER, V. et al. The evaluation of the refractive indices of bulk and thick polydimethylsiloxane and polydimethyl-diphenylsiloxane elastomers by the prism coupling technique. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2017, 28(11), 7951-7961. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-017-6498-1.
 • PRAJZLER, V. et al. Large core plastic planar optical splitter fabricated by 3D printing technology. Optics Communications. 2017, (400), 38-42. ISSN 0030-4018. DOI 10.1016/j.optcom.2017.04.070.
 • PRAJZLER, V., R. MAŠTERA. Wavelength division multiplexing module with large core optical polymer planar splitter and multilayered dielectric filters. Optical and Quantum Electronics. 2017, 49(4), ISSN 0306-8919. DOI 10.1007/s11082-017-0960-4.
 • KALACHYOVA, Y., D., MAREŠ, V., JEŘÁBEK, P., ULBRICH, L., LAPCAK, V. ŠVORČÍK, O., LYUTAKOV. Ultrasensitive and reproducible SERS platform of coupled Ag grating with multibranched Au nanoparticles. Physical Chemistry Chemical Physics. 2017, 19(22), 14761-14769. ISSN 1463-9076. DOI 10.1039/c7cp01828b.

Další výsledky

 1. České vysoké učení technické v Praze. Systém pro optickou datovou komunikaci a přenos optické energie určené pro přeměnu na elektrickou energii. Původci: V. PRAJZLER et al. Česko. Užitný vzor CZ 36343. 2022-09-09.
  Dostupné z:
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/39742&plang=CS
 2. ČVUT FEL K13134. Zařízení pro výrobu samonosných flexibilních polymerních optických mnohavidových planárních vlnovodů. Původci: V. PRAJZLER, M. NERUDA a P. JAŠEK. Česká republika. Patent CZ 307839. 2019-05-02.
  Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307839.pdf
 3. ČVUT / FEL / Katedra mikroelektroniky. Způsob výroby flexibilních mnohavidových optických planárních vlnovodů a zařízení k provádění tohoto způsobu. Původci: V. PRAJZLER a R. MAŠTERA. Česká republika. Patent CZ 306971. 2017-09-06.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.