Charakteristika programu SIT

Studijní program Softwarové inženýrství a technologie (SIT) klade důraz na teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti složitých a rozsáhlých softwarových systémů fungujících v nejrůznějších oblastech, jako jsou průmysl, telekomunikace nebo finanční sektor. Absolventi a absolventky programu dokáží s přispěním logického uvažování nejen vymýšlet, ale i navrhovat softwarové systémy a uvádět je reálně do provozu. Proto jsou tak žádaní napříč technickými obory.

Špičková úroveň informatiky

V současnosti existuje silná poptávka po odbornících na informační technologie, která - s ohledem na současné trendy - bude ještě delší dobu přetrvávat. Umět programovat je dnes zcela zásadní inženýrskou dovedností. V programu SIT se naučíte porozumět funkční principům elektronických součástek, což vám usnadní studium informatiky.

Prohloubení znalostí multimédií

Multimédia dnes potkáme ve všech oblastech našeho života. Multimediální technologie jsou využívány všude tam, kde člověk potřebuje komunikovat s nějakým technickým zařízením nebo jeho prostřednictvím s jiným člověkem. V programu SIT se seznámíte s teorií a metodami tvorby a prezentace obsahu, který kromě klasického videa a zvuku zahrnuje i 3D objekty, světlo a hlavně prvky interaktivity.

Detailní znalosti informačních technologií

Poptávka po lidech, kteří umí různé světy propojit do smysluplného celku, je dlouhodobě vysoká. Proto vznikla nová oblast “Business informatics”, která v sobě kombinuje znalosti aplikované informatiky, ekonomiky a řízení. V programu SIT se naučíte například analyzovat problematiku a navrhovat řešení, vést tým vývojářů nebo prostřednictvím informačních technologií provádět různé analýzy.

Jak učíme?

Soustředíme se jak na teorii tak na praxi. Od nezbytné teorie se na SIT brzy dostanete k praktickým úkolům. Studenty a studentky vybavíme znalostmi jak pro návrh softwarových systémů, vývoj interaktivních platforem ve virtuální realitě, tak znalostmi informačních systémů, projektového řízení a procesní a datové analýzy.

Co se naučíte?

  • Naše studentky a studenti ovládají postupy pro efektivní zpracování a analýzu různých druhů softwarových systémů.
  • Nahlédnou do světa existujících komplexních informačních systémů a naučí se základům jejich přípravy pro práci běžných uživatelů, které nevyžadují pokročilejší znalosti vývojářů.
  • Získají dobrou představu o fungování hardware a bezdrátových sítí pro komunikaci se senzory, aktuátory i jinými typy zařízení, a to včetně zpracování a interpretace dat.
  • Uplatní se při návrhu, konfiguraci a správě sítě nejen pro internet věcí a poskytování internetových služeb, ale i pro širší využití v průmyslu, podnikové i veřejné sféře.

Program, který se modernizuje podle vývoje technologií

Garanti programu se zaměřují na úpravu specializací podle aktuálních trendů. Od druháku si můžete vybrat jednu ze čtyř specializací. Ty se pravidelně upravují podle toho, jak se technologie vyvíjí. Nejnovější update proběhl v roce 2021.

Přesah do praxe už během studia

Program SIT se sestavuje ve spolupráci se studenty, studentkami i průmyslem, aby došlo k ujištění, že ho studující ocení a vyškolí se špičkoví odborníci schopni pracovat v reálném světě IT.

I vedení projektů se dá naučit

Výuka předmětů je doprovázena principy projektového řízení a klade velký důraz na týmovou spolupráci. Odvést dobrou práci je stejně důležité jako ji umět prezentovat. Studentům proto program pomáhá zdokonalit tzv. měkké dovednosti (soft-skills).

Spolupráce se zvučnými jmény

Spolupracujeme s řadou významných technologických firem a spousta zadání závěrečných prací vyplývá z jejich skutečných potřeb. CETIN, TTC MARCONI, Electrolux nebo PREdistribuce - to je jen výčet společností, se kterými program SIT dlouhodobě spolupracuje.

Co dalšího program SIT nabízí?

  • SIT je pouze bakalářský program, ale připraví vás na navázání v magisterském programu Otevřená informatika nebo Elektronika a komunikace.
  • Možnost zapojit se do výzkumných skupin, které řeší problematiku týkající se architektur enterprise systémů, procesů ve větších společnostech, vytváření webových a mobilních aplikací, počítačových sítí, výpočtů pro cloudové technologie a správy softwarových systémů.
  • Doučovací kurzy matematiky, fyziky, programování, bastlení a kutění (making) před začátkem studia.
  • Šanci zorientovat se i bez předchozích zkušeností. Studijní program SIT je sestaven tak, aby se programovat naučil každý i bez předchozích znalostí.
  • Laboratoře téměř všech odborných předmětů, které nabízí možnost vyzkoušet si věci, ke kterým byste se jinak těžko dostali.

Proč studovat tento program na naší fakultě?

Ve všech studijních programech naší fakulty spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

n důvodů, proč studovat FEL

Za stránku zodpovídá: doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.