Výzkum

Výzkumná témata, která souvisí s obsahem studia Softwarového inženýrství a technologií.

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.