Přijímací řízení do bakalářského studijního programu

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiuSměrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do bakalářských studijních programů na FEL ČVUT v Praze.

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je mít úplné střední nebo střední odborné vzdělání zakončené maturitou.

Chci podat přihlášku

Jak na to

 1. Vyplňte přihlášku
  do 31. března

  • Přihláška se podává elektronicky přes aplikaci elektronická přihláška
  • Uložte si svůj kód a heslo. Přímo v aplikaci elektronická přihláška pak budete moci sledovat průběh svého přijímacího řízení.
  • Pokud se hlásíte na více studijních programů, na každý musíte vyplnit novou přihlášku.
 2. Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  do 31. března

  • Po zaplacení poplatku 850 Kč vás zařadíme do přijímacího řízení. Poplatek doporučujeme zaplatit kartou on-line při vyplňování elektronické přihlášky.
   číslo účtu19-5504540257/0100
   variabilní symbol77777
   specifický symbolkód elektronické přihlášky
   IBANCZ9401000000195504540257
   SWIFT kódKOMBCZPPXXX
  • V případě, že podáváte více přihlášek, poplatek musíte uhradit za každou zvlášť. Jakmile dokončíte první semestr a zapíšete se do semestru druhého, poplatek za druhou a každou další přihlášku (podanou v tom kole přijímacího řízení, v rámci něhož jste byl/a přijat/a ke studiu) vám vrátíme formou stipendia.
 3. Absolvujte úspěšně přijímací zkoušku nebo splňte jednu z podmínek pro její prominutí
  květen/červen

  • Příjímací zkouška z matematiky je jednotná pro všechny uchazeče a všechny studijní programy. O přijetí rozhoduje počet bodů, které z testu získáte. Minimální bodová hranice pro přijetí může být pro jednotlivé studijní programy různá.
  • Na FEL se můžete dostat i bez přijímaček. Seznamte se s podmínkami pro prominutí přijímací zkoušky a jak jejich splnění doložit.
 4. Dodejte potřebné doklady
  do termínu zápisu

  • Nejpozději v den zápisu do studia musíte doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/vysokoškolského diplomu. Případně jeho nostrifikace, pokud absolvujete střední školu mimo Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko nebo Slovinsko.
  • V případě cizinců (mimo občany SR a zahraniční uchazeče, kteří absolvovali střední nebo vysokou školu v ČR) je potřeba rovněž dodat potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka.
 5. Zapište se ke studiu
  červen/září

  • Aby vaše přijetí bylo zcela kompletní, je třeba se zapsat ke studiu. Přesný čas i číslo posluchárny zjistíte ve své elektronické přihlášce. Pokud nestíháte červnový termín zápisu, máte možnost přihlásit se na náhradní termín v září. Studenti zapsaní v červnu však mají větší výběr volitelných předmětů - jejich kapacita není neomezená.
  • Dnem zápisu se stáváte studentem/studentkou a můžete začít čerpat veškeré studentské výhody.

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z matematiky. Test se skládá z 15 otázek s nabídkou odpovědí.

Řádný termín přijímací zkoušky se koná v červnu, v dostatečném předstihu se vyhlašuje konkrétní datum. Zúčastnit se musíte osobně. O náhradní termín zkoušky je třeba požádat emailem na chcistudovat@fel.cvut.cz.

Na témata, která se pravidelně objevují v přijímacích zkouškách na ČVUT FEL, se můžete podívat v tomto seriálu videopřednášek.

Doporučujeme prostudovat si vzor zadání přijímacích testů s náznakem řešení. Dále vám s přípravou na přijímací test z matematiky mohou napomoci přípravné kurzy z matematiky a fyziky, které pořádáme na FEL.

Na co ještě čekáte?

Podat přihlášku


Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.