Přijímací řízení do magisterského studijního programu

Veškeré informace, týkající se přijímacího řízení, naleznete v  naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiu a Směrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do magisterských studijních programů na FEL ČVUT v Praze.

Do přijímacího řízení se mohou hlásit absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů a studenti posledního ročníku bakalářských nebo magisterských studijních programů, jejichž studium má být podle předpokladů ukončeno do data zápisu.

U uchazečů se předpokládá znalost anglického jazyka, protože některé předměty mohou být vyučovány v angličtině.

Chci podat přihlášku

Jak na to

 1. Vyplňte přihlášku a doručte povinné dokumentydo 31. března

  • Přihláška se podává prostřednictvím aplikace elektronická přihláška.
  • Uložte si svůj kód a heslo. Přímo v aplikaci elektronická přihláška pak budete moci sledovat průběh svého přijímacího řízení.
  • Pokud se hlásíte na více studijních programů, na každý musíte vyplnit novou přihlášku.
  • Povinné dokumenty, které je třeba doručit na fakultu do 31. 3.
 2. Zaplaťte poplatek za přijímací řízenído 31. března

  • Po zaplacení poplatku 850,- Kč vás zařadíme do přijímacího řízení. Poplatek doporučujeme zaplatit kartou on-line při vyplňování elektronické přihlášky.
   číslo účtu 19-5504540257/0100
   variabilní symbol 77777
   specifický symbol kód elektronické přihlášky
   IBAN CZ9401000000195504540257
   SWIFT kód KOMBCZPPXXX
 3. Absolvujte úspěšně přijímací zkoušku nebo splňte podmínku pro její prominutí23. května - 3. června

  • Děkan promine přijímací zkoušku studentům či absolventům studijního programu příbuzného charakteru (o příbuznosti rozhoduje přijímací komise příslušného programu). Pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika, Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň i dosažení váženého studijního průměru za celou dobu studia nejvýše 1,80.
  • Přijímací zkouška se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí programu. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.
  • Úplné znění podmínek pro přijetí
 4. Dodejte potřebné dokladydo termínu zápisu

  • Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování bakalářského nebo magisterského studia. Nejpozději v den zápisu do studia musíte doložit úředně ověřenou kopii diplomu. Případně jeho nostrifikace, absolvujete-li vysokou školu mimo Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko nebo Slovinsko. (Toto se netýká studentů/absolventů FEL ČVUT.)
  • V případě cizinců (mimo občany SR a uchazeče, kteří absolvovali střední nebo vysokou školu v ČR) je potřeba dodat potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka.
 5. Zapište se ke studiu on-line30. června, 8. září

  • Aby vaše přijetí bylo zcela kompletní, je třeba se zapsat ke studiu; zápis proběhne pouze on-line, tedy bez vaší osobní účasti. Pokud nestíháte červnový termín zápisu, máte možnost přihlásit se na náhradní termín v září. Studenti zapsaní v červnu však mají větší výběr volitelných předmětů - jejich kapacita není neomezená.
  • Dnem zápisu se stanete studentem/studentkou a můžete začít čerpat veškeré studentské výhody.

  Jak se zapsat on-line

Na co ještě čekáte?

Podat přihlášku