Přijímací řízení do bakalářského studia

Následující návod vám v devíti krocích přiblíží proces přijímacího řízení i začátek studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. 

1. FEL je správná volba!

Na začátku si zodpovězte zásadní otázky:

 • Co vás baví a chcete dál rozvíjet?
 • V čem vynikáte na střední odborné škole nebo gymnáziu?
 •  Láká vás budoucnost v oblasti IT a technologií, případně ve vědě a výzkumu?
 •  Znáte všechny benefity studia na FELu?

Tip: Zjistěte si o naší fakultě a studijních programech co nejvíce informací - kromě těchto webových stránek například na Facebooku, Instagramu nebo Discordu. Inspirujte se projekty a tématy, které jednou můžete řešit i vy. Proberte to s vyučujícími, rodiči a přáteli.

Tip 2: Nezapomeňte navštívit naše Dny otevřených dveří, prohlédnout si prostředí fakulty a vyzpovídat aktuální studentky a studenty. Informace přímo od zdroje jsou nenahraditelné a potvrdí vám, že FEL je správná volba.

2. Vyberte si studijní program

Na výběr máte ze 7 bakalářských studijních programů, které vás připraví na budoucí uplatnění v oblasti IT a technologií nebo na pokračování v navazujícím magisterském studiu. FEL si zakládá na individuálním přístupu a kombinování teorie s praxí, což se odráží také v nabídce bakalářských studijních programů.

3. Podejte si přihlášku ke studiu

Přihláška se podává elektronicky zpravidla  od 2. ledna do 31. března. Pro každý studijní program, na který se hlásíte, podáváte samostatnou elektronickou přihlášku.

Tip: Po vyplnění elektronické přihlášky si uložte kód a heslo. Těmi se můžete znovu přihlásit do systému a sledovat průběh přijímacího řízení.

4. Zaplaťte poplatek za přijímací řízení

Do přijímacího řízení vás můžeme zařadit až po zaplacení poplatku ve výši 850 Kč ve stanoveném termínu. Poplatek doporučujeme zaplatit kartou online už při vyplňování elektronické přihlášky. Případně můžete částku poslat i na náš bankovní účet - převod však může pár dní trvat. Platbu od vás musíme obdržet nejpozději poslední den otevřeného přijímacího řízení.

číslo účtu: 19-5504540257/0100

variabilní symbol: 77777

specifický symbol: kód elektronické přihlášky

IBAN: CZ9401000000195504540257

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Tip: Hlásíte-li se na více programů současně, musíte zaplatit poplatek za každý z nich. Pokud podáváte přihlášku např. na šest programů, hradíte šest poplatků. Po úspěšném ukončení prvního semestru (a zápisu do druhého) vám ale peníze za druhou až šestou přihlášku vrátíme.
 

5. Zjistěte, jak se na FEL dostat bez přijímaček

Pokud jste maturovali v posledních letech, můžete se na FEL dostat bez přijímaček například díky dobrému průměru známek z matematiky nebo fyziky na střední škole, jedničce ze státní části maturity z matematiky, přednímu umístění ve vybraných středoškolských olympiádách, Robosoutěži FEL, Energetické nebo Elektrotechnické olympiádě FEL či složení zkoušky Matematika +/ Matematika rozšiřující za 1 nebo 2. Pomoci vám může také vysoký percentil v testech SCIO v tomto školním roce. 

E-přihlášku musíte podat i v případě, že splňujete podmínky pro přijetí bez přijímaček. Potvrzení prominutí přijímací zkoušky najdete po zpracování všech přihlášek (ve 2. polovině dubna) a doložení potřebných dokumentů přímo v aplikaci elektronická přihláška a také vám pošleme oficiální dopis.

6. Připravte se na maturitní i přijímací zkoušku

Opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ zvládnete on-line díky videím doc. Mgr. Petra Habaly, Ph.D. z katedry matematiky. Hodit se vám může také vzor zadání a náznak řešení našeho přijímacího testu z matematiky.‍‍ Před přijímačkami a maturitou také otevíráme kurzy matematiky a fyziky.

7. Přijímací zkouška a minimální počet bodů pro přijetí

Ti, kdo nesplní podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, , budou pozváni ke zkoušce  z matematiky. 

 • Je písemná a má podobu testu z matematiky v rozsahu probrané středoškolské látky na gymnaziální úrovni.
 • Test obsahuje 15 otázek, každou s několika nabídnutými odpověďmi.
 • Úkolem je vyznačit správnou odpověď.
 • Za test je možné získat maximálně 20 bodů.
 • Termín konání zjistíte v aplikaci elektronické přihlášky a také vám přijde pozvánka.

Přijímací zkouška je pro všechny programy stejná, ale požadovaný počet bodů pro přijetí se u jednotlivých programů  liší. Podívejte se, jaký byl minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských programů v roce 2022. Minimální počet bodů pro přijetí do studia v letošním roce bude stanoven v červnu 2023 po přijímacích testech.

8. Očekávejte informace o výsledcích

Oficiální rozhodnutí o nepřijetí nebo příslibu přijetí do studia obdržíte písemně. Nejrychleji se tuto informaci dozvíte ze své e-mailové schránky nebo přímo v aplikaci elektronická přihláška.

9. Zapište se ke studiu

Úspěšné uchazeče a uchazečky čeká zápis a nástup do studia. Do studia na FELu se vyplatí zapsat co nejdřív. Po zápisu se můžete zdarma přihlásit do přípravných kurzů, chytíte místo na seznamováku nebo získáte přístup do všech kanálů oblíbeného fakultního Discordu. Máte také větší možnost výběru případných volitelných předmětů. Pokud nestíháte červnový termín zápisu, máte možnost přihlásit se na náhradní termín v srpnu či září.

Dnem zápisu se stáváte studentem nebo studentkou a můžete začít čerpat veškeré studentské výhody.

Zapsat vás budeme moci po doručení následujících dokumentů:

 • úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České, Slovenské, Polské, Maďarské či Slovinské republice (případně bakalářského nebo magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem ve zmíněných zemích), nebo
  vysvědčení tzv. Evropské maturity (European Baccalaureate),
 • nostrifikace zahraničního vysvědčení, pokud jste střední školu neabsolvovali v Česku, Polsku, Maďarsku, Slovensku nebo Slovinsku,
 • potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka vystavené katedrou jazyků FEL v příslušném roce - platí pro cizince (kromě Slováků), kteří neabsolvovali středoškolské studium v českém jazyce.

Dokumenty je výhodné doručit s větším předstihem,nejpozději však osobně v den zápisu konaného prezenčně v budově FEL  nebo před termínem on-line zápisu (konaného bez vaší osobní účasti).

Dokumenty doručte :

 • na studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21),
 • do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13), nebo
 • poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice

Důležité informace

Detailní informace naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiu a ve Směrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které v plné šíři popisují podmínky a postup pro přijetí do bakalářských studijních programů na FEL ČVUT v Praze.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.