Novinky

Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do magisterských studijních programů pro studium v akademickém roce 2023/2024

Pro uchazeče a uchazečky

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do magisterských programů pro akademický rok 2023/2024 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v magisterských programech:

Termín zahájení přijímání přihlášek 12. 6. 2023
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné dokumenty týkající se prominutí přijímací zkoušky) 18. 8. 2023
Termín přijímací zkoušky do magisterského studia 29. 8. - 1. 9. 2023
Termín zápisu do studia 1. ročníku MS 12. 9. 2023

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete ve Směrnici děkana.

V Praze 9. června 2023

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan ČVUT FEL

Informace pro uchazeče o ostatní programy

Zájemci o ostatní studijní programy, sledujte prosím webové stránky fakulty pro další informace o případném vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení (2. kola) pro tyto programy. O jeho případném konání bude rozhodnuto během prvního červencového týdne.

Poznámka: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL přihláška podána v letošním roce.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk